Dijalog u Centru: Upravljamo li klimatskim promenama?

Debata Dijaloga u Centru: Upravljamo li klimatskim promenama?

NAJAVA DOGAĐAJA