Panel III: Ugrožene profesije, osujećena prava (Godišnja konferencija „Rad i zaposlenost - šta nas čeka u 2021?“)

Godišnja konferencija „Rad i zaposlenost - šta nas čeka u 2021?“ Panel III: Ugrožene profesije, osujećena prava

NAJAVA DOGAĐAJA