Panel IV: Žene i rad u pandemiji (Godišnja konferencija „Rad i zaposlenost - šta nas čeka u 2021?“)

Godišnja konferencija „Rad i zaposlenost - šta nas čeka u 2021?“ Panel IV: Žene i rad u pandemiji

NAJAVA DOGAĐAJA