Mere pomoći nisu pravedne - Nataša Vučković

Izvršna direktorka FCD o merama pomoći građanima za Newsmax Adria

NAJAVA DOGAĐAJA