Otvaranje konferencije „Ima li društveno-ekonomskog razvoja bez vladavine prava?“

Otvaranje konferencije „Ima li društveno-ekonomskog razvoja bez vladavine prava?“

NAJAVA DOGAĐAJA