Marija Srdić, Unija poslodavaca Vojvodine

„Radna prava su naša prava“

Marija Srdić, Unija poslodavaca Vojvodine

Marija Srdić (Unija poslodavaca Vojvodine) – izjava nakon debate „Sezonski rad u Srbiji“, održane u organizaciji Fondacije Centar za demokratiju u okviru projekta „Radna prava su naša prava“ (16.4.2021)

NAJAVA DOGAĐAJA