Aleksandra Lakić, Udruženje “Zajedničko”

„Radna prava su naša prava“

Aleksandra Lakić, Udruženje “Zajedničko”

Aleksandra Lakić (Udruženje “Zajedničko”) – izjava nakon debate „Sezonski rad u Srbiji“, održane u organizaciji Fondacije Centar za demokratiju u okviru projekta „Radna prava su naša prava“ (16.4.2021)

NAJAVA DOGAĐAJA