Debata „Novi Zakon o rodnoj ravnopravnosti u kontekstu ekonomskog osnaživanja žena i unapređenje radnih prava“

„Radna prava su naša prava“

NAJAVA DOGAĐAJA