Govor Nataše Vučković na Devetoj plenarnoj sednici Nacionalnog konventa o EU

5.11.2021.

Nataša Vučković - govor na Devetoj plenarnoj sednici Nacionalnog konventa o EU

Govor izvršne direktorke FCD Nataše Vučković, koordinatorke Radne grupe NKEU za poglavlja 2 (Sloboda kretanja radnika) i 19 (Socijalna politika i zapošljavanje), na Devetoj plenarnoj sednici Nacionalnog konventa o EU 

NAJAVA DOGAĐAJA