Panel I: Nacionalni dijalog „Kroz saradnju i dobru praksu do održivih rešenja“

7.12.2021.

PANEL I: Partnerstvo i saradnja javnog, privatnog i civilnog sektora u politici socijalnog uključivanja Roma/Romkinja i povratnika/povratnica - dobrom praksom do preporuka za javne politike

Nacionalni dijalog o socijalnom uključivanju i ekonomskom osnaživanju Roma/Romkinja i povratnika/povratnica – Kroz saradnju i dobru praksu do održivih rešenja

NAJAVA DOGAĐAJA