Panel I: Radna prava u Srbiji - između zakona i prakse

Projekat „Radna prava su naša prava“

Panel I: Radna prava u Srbiji - između zakona i prakse

Godišnja konferencija: Dostojanstven rad i ekonomski rast u Srbiji – idu li zajedno? (21.12.2021)

NAJAVA DOGAĐAJA