Nataša Vučković - završna reč na Godišnjoj konferenciji „Radna prava su naša prava“ (2021)

Projekat „Radna prava su naša prava“

Nataša Vučković - završna reč na Godišnjoj konferenciji „Radna prava su naša prava“ (2021)

Godišnja konferencija: Dostojanstven rad i ekonomski rast u Srbiji – idu li zajedno? (21.12.2021)

NAJAVA DOGAĐAJA