Javna debata „Ekonomsko osnaživanje žena u Srbiji i Agenda 2030“

Platforma „Održivi razvoj za sve“

„Ekonomsko osnaživanje žena u Srbiji i Agenda 2030“ - Javna debata (7.2.2022)

NAJAVA DOGAĐAJA