Nataša Vučković na Podgoričkom plenumu „Quo vadis Balkan?“

Podgorica, 11.2.2022.

Panel „Šta se desilo sa socijaldemokratskom idejom i praksama u regionu?“

NAJAVA DOGAĐAJA