Debata „Radna i druga socijalna prava u izbornim političkim programima“

Projekat „Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“

„Radna i druga socijalna prava u izbornim političkim programima“, 25.3.2022.

NAJAVA DOGAĐAJA