Javna debata „Doprinos Programa ekonomskih reformi u ostvarivanju Cilja održivog razvoja 5 - rodna ravnopravnost“

Platforma „Održivi razvoj za sve“

6.4.2022.

NAJAVA DOGAĐAJA