Panel sesija „Društvena otpornost u suočavanju sa izazovima u kontekstu Agende 2030“

Platforma „Održivi razvoj za sve“

„AGENDA 2030 - Zajedno ka održivoj budućnosti“

Završna konferencija tekuće faze Platforme „Održivi razvoj za sve“ održana je 8. juna 2022. godine u Beogradu pod nazivom „AGENDA 2030 - Zajedno ka održivoj budućnosti“

NAJAVA DOGAĐAJA