Debata „Energetska kriza i položaj siromašnih u Srbiji“

DIJALOG U CENTRU – SOCIJALNI FORUM

Debata „Energetska kriza i položaj siromašnih u Srbiji“ (21.9.2022)

NAJAVA DOGAĐAJA