Debata „Investitorima subvencije, a radnicima narušena radna prava“

„Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“

„Investitorima subvencije, a radnicima narušena radna prava“ (Debata u Nišu, 26.9.2022)

(audio snimak)

NAJAVA DOGAĐAJA