Debata u Novom Sadu: „Zelena radna mesta i socio-ekonomska prava“

„Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“

NAJAVA DOGAĐAJA