Debata u Požegi: „Formalizacija radnih mesta za mlade“

„Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“

Debata „Formalizacija radnih mesta za mlade“ (10.10.2022)

NAJAVA DOGAĐAJA