Debata „Građanski aktivizam kao poslednja linija odbrane demokratije“

DIJALOG U CENTRU – SOCIJALNI FORUM

„Građanski aktivizam kao poslednja linija odbrane demokratije“ - debata (8.11.2022)

NAJAVA DOGAĐAJA