Godišnja konferencija „Ekonomska i energetska kriza, tržište rada i dostojanstven rad u Srbiji“ - Otvaranje

„Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“

Otvaranje Godišnje konferencije „Ekonomska i energetska kriza, tržište rada i dostojanstven rad u Srbiji“ (15.12.2022)

Konferenciju su otvorile Nataša Vučković, generalna sekretarka Fondacije Centar za demokratiju i Brankica Janković, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti.

NAJAVA DOGAĐAJA