Nacionalni dijalog o socijalnom uključivanju i ekonomskom osnaživanju Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa

„Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“

Otvaranje konferencije

NAJAVA DOGAĐAJA