Završne napomene - Nacionalni dijalog o socijalnom uključivanju i ekonomskom osnaživanju Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa

„Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“

Završne napomene i zatvaranje konferencije

NAJAVA DOGAĐAJA