Predstavljanje istraživanja o unapređenju socijalno-ekonomskog položaja korisnika/ca Programa Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji

„Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“

Predstavljanje istraživanja

NAJAVA DOGAĐAJA