Panel I: Socijalno uključivanje Roma i Romkinja - realizacija, monitoring i evaluacija

„Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“

Panel I: Socijalno uključivanje Roma i Romkinja - realizacija, monitoring i evaluacija

Nacionalni dijalog o socijalnom uključivanju i ekonomskom osnaživanju Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa „Kroz saradnju i dobru praksu do održivih rešenja“ održan je 15. marta 2023. godine u Beogradu.

NAJAVA DOGAĐAJA