Debata: Šta nemački Zakon o dužnoj pažnji u lancu snabdevanja znači za naše firme?

DIJALOG U CENTRU – SOCIJALNI FORUM

Debata: Šta nemački Zakon o dužnoj pažnji u lancu snabdevanja znači za naše firme? (22.6.2023)

 

Fondacija Centar za demokratiju organizovala je 22. juna 2023. godine, u saradnji sa Fondacijom Friedrich Ebert, debatu na temu „Šta nemački Zakon o dužnoj pažnji u lancu snabdevanja znači za naše firme?“.

NAJAVA DOGAĐAJA