Nataša Vučković - uloga civilnog društva i građana u evropskim integracijama

Kada govorimo o ulozi civilnog društva, u stvari govorimo o ulozi građana u evropskim integracijama

Kada govorimo o ulozi civilnog društva, mi u stvari govorimo o ulozi građana u evropskim integracijama - izjavila je generalna sekretarka Fondacije Centar za demokratiju Nataša Vučković.

NAJAVA DOGAĐAJA