Debata: Sistem socijalne zaštite i/ili helikopter davanja

DIJALOG U CENTRU – SOCIJALNI FORUM

Sistem socijalne zaštite i/ili helikopter davanja - debata (25.10.2023)

 

Fondacija Centar za demokratiju, u saradnji sa Fondacijom Friedrich Ebert, organizovala je u 25. oktobra 2023. godine debatu na temu „Sistem socijalne zaštite i/ili helikopter davanja“

NAJAVA DOGAĐAJA