DPF Debata "Kako suzbiti kompanijsku korupciju?" 02

Debata u organizaciji Fondacije Centar za demokratiju 13.06.2011. godine.

DPF Debata "Kako suzbiti kompanijsku korupciju?" 02

Debata u organizaciji Fondacije Centar za demokratiju 13.06.2011. godine, u okviru projetka "Demokratski politički forum"

NAJAVA DOGAĐAJA