Film "Snaga iskustva"

Fondacija Centar za demokatiju snimila je kratak film kao deo projekta "Zaustavimo diskriminaciju starijih i podržimo aktivno starenje"

Film "Snaga iskustva"

Fondacija Centar za demokatiju snimila je kratak film kao deo projekta "Zaustavimo diskriminaciju starijih i podržimo aktivno starenje", čiji je cilj bio jačanje socijalne kohezije i prevazilaženje diskriminacije starijih lica kroz reafirmisanje njihovog socijalnog kapitala i kapaciteta koji su važan doprinos razvoju Srbije.

NAJAVA DOGAĐAJA