Balkanska mreža za dostojanstven rad

Kampanju „Balkanska mreža za dostojanstven rad - postaviti jednakost i solidarnost u središte procesa pristupanja Evropskoj uniji" pokrenula je organizacija Olof Palme International uz podršku Evropske Unije.

Balkanska mreža za dostojanstven rad

Kampanju „Balkanska mreža za dostojanstven rad - postaviti jednakost i solidarnost u središte procesa pristupanja Evropskoj uniji" pokrenula je organizacija Olof Palme International uz podršku Evropske Unije. U kampanju je uključeno više partnerskih organizacija iz Srbije, BiH, Makedonije i Albanije.

NAJAVA DOGAĐAJA