DPF "Ljudska prava i službe bezbednosti" jutarnji program Happy TV 27.11.2012.

27.12.2012. održana je debata "Ljudska prava i službe bezbednosti" u okviru projekta Demokratski politički forum koji Fondacija Centar za demokratiju organizuje sa Friedrich Ebert fondacijom.

DPF "Ljudska prava i službe bezbednosti" jutarnji program Happy TV 27.11.2012.

27.12.2012. održana je debata "Ljudska prava i službe bezbednosti" u okviru projekta Demokratski politički forum koji Fondacija Centar za demokratiju organizuje sa Friedrich Ebert fondacijom. Tim povodom gostovali smo u jutarnjem programu Happy TV.

NAJAVA DOGAĐAJA