Istraživanje o radu prekšajnih sudova i inspekcije rada

Fondacija Centar za demokratiju je u ponedeljak, 29. oktobra 2012. godine, održala okrugli sto povodom predstavljanja istraživanja "Ka efektivnijem postupanju prekršajnih sudova i inspekcija rada u zaštiti prava radnika".

Istraživanje o radu prekšajnih sudova i inspekcije rada

Fondacija Centar za demokratiju je u ponedeljak, 29. oktobra 2012. godine, održala okrugli sto povodom predstavljanja istraživanja "Ka efektivnijem postupanju prekršajnih sudova i inspekcija rada u zaštiti prava radnika".
Istraživanje je obuhvatilo period od 2008. do 2011. godine a kao najveći problem pokazala se neujednačena praksa u postupanju sudova i inspekcija, neujednačena i neprimereno blaga kaznena politika, visok procenat zastarelih predmata i neadekvatne i neujednačene evidencije o toku i ishodu prekršajnih postupaka.

NAJAVA DOGAĐAJA