Debata "U susret reformama u oblasti rada"

Fondacija Centar za demokratiju održala je 30.11.2012 godine debatu "U susret reformama u oblasti rada", u okviru dvogodišnjeg projekta "Balkanska mreža za dostojanstven rad".

Debata "U susret reformama u oblasti rada"

Fondacija Centar za demokratiju održala je 30.11.2012 godine debatu "U susret reformama u oblasti rada", u okviru dvogodišnjeg projekta "Balkanska mreža za dostojanstven rad".
Projekat je pokrenuo Olof Palme International uz finansijsku podršku Evropske unije. U mrežu su uključene organizacije iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Albanije

NAJAVA DOGAĐAJA