DPF debata "Socijalna cena restrukturiranja javnih preduzeća"

DPF debata "Socijalna cena restrukturiranja javnih preduzeća"

NAJAVA DOGAĐAJA