DPF debata "Da li je nebriga za kulturu nekulturna?"

DPF debata "Da li je nebriga za kulturu nekulturna?"

NAJAVA DOGAĐAJA

IZDVAJAMO

13. decembar 2019. | Beograd

Debata „Drugi pol - 70 godina“

12. decembar 2019. | Beograd

Konferencija „Radna prava su naša prava“

12. decembar 2019. | Beograd

Zvanično počeo projekat LAWGEM