Snaga društvene odgovornosti: Država, biznis, građani za ekonomska i socijalna prava

Snaga društvene odgovornosti: Država, biznis, građani za ekonomska i socijalna prava

NAJAVA DOGAĐAJA