• 31. juli 2014.
  • |  Beograd

Prezentacija rezultata projekta "Efikasnija uloga građana i civilnog društva u nadzoru i zaštiti radnih prava"

Prezentacija rezultata projekta "Efikasnija uloga građana i civilnog društva u nadzoru i zaštiti radnih prava"koju organizuje Fondacija Centar za demokratiju, biće održana u četvrtak 31. jula 2014. godine s početkom u 11 časova u velikoj sali Medija centra u Beogradu, Terazije 3, II sprat

Projekat je deo akcije "Crno na belo – zajedno smo glasniji", a naše aktivnosti su drugu godinu zaredom okrenute direktno građanima. Do sada smo direktno razgovarali sa preko 20.000 građana na uličnim akcijama u 20 gradova Srbije i dali preko 1.000 pravnih saveta. Pored praćenja izmene zakonodavnog okvira, insistirali smo na većem uključivanju i informisanju zaposlenih i onih koji traže posao. 

I dalje više desetina hiljada radnika ne može da naplati svoju zaradu na mesečnom nivou. Prema ranijim istraživanjima svaka druga žena koja traži posao žrtva je diskriminacije, o čemu smo dobili mnoga svedočanstva. Produžavanje ugovora o radu na svakih mesec dana česta je praksa, a nesigurnost radnika u ovom slučaju je velika . Osim što ne zna da li će ostati na radnom mestu i sledećeg meseca kako bi zadržao svoje radno mesto radnik se najčešće ne usuđuje se da zahteva neka druga prava kao što su nadoknada za prekovremeni rad, zaštita od mobinga i dr. 

Na konferenciji će govoriti:

  • Bogdan Gavanski, šef misije Instituta za održive zajednice
  • Jovan Protić, predstavnik Međunarodne organizacije rada
  • Snežana Pavković, Timočki klub Knjaževac
  • Svetlana Kozić, udruženje žena Artesa iz Kikinde
  • Angelina Zečević, korisnica pravne podrške i saradnica Koalicije

Moderator: Bojana Ružić koordinatorka projekta, Fondacija Centar za demokratiju 

Tokom kampanje smo podstakli 135 organizacija civilnog drustva da aktivnije učestvuju u pitanjima koja se tiču prava radnika. Aktivno sarađujemo sa predstavnicima najrelevantnijih institucija i pratimo njihov rad. Na internetu naše aktivnosti prati više desetina hiljada ljudi. 

Projekat je sproved u partnerstvu sa organizacijama "Zajedno zajedno" iz Beograda, "Timočki klub" iz Knjaževca, "Resurs centar" iz Majdanpeka i fondacijom "Dokukino", a podržan je od strane USAID preko Instituta za održive zajednice u okviru programa "Građansko društvo za budućnost". 

NAJAVA DOGAĐAJA