• 28. oktobar 2014.
  • |  Beograd

Građani nezadovoljni radom inspekcijskih službi

Centar za demokratiju pokrenuo kampanju "Građani za reformu inspekcija"

Oko polovine građana Srbije ima zamerke na rad inspekcijskih službi, od čega je najveći broj pritužbi na račun neažurnosti, nezainteresovanosti i spore reakcije inspektora, kao i na njihovo neizlaženje na teren. Ovo su rezultati najnovijeg ispitivanja stavova građana, koje je sprovela Fondacija Centar za demokratiju, predstavljeni u okviru studije, čime je zvanično otpočeta kampanja "Građani za reformu inspekcija – ka efikasnom inspekcijskom sistemu". 

"Cilj nam je da doprinesemo većem uključivanju organizacija civilnog društva u reformu javne administracije i razvoj zajednice kroz zagovaranje za reformu inspekcija", rekla je generalna sekretarka Centra za demokratiju Nataša Vučković i dodala: "Inspekcijske službe jedan su od ključnih aktera na nacionalnom i lokalnom nivou za formiranje efikasne, odgovorne i transparentne javne administracije u skladu sa standardima Evropske unije". 

Građani nezadovoljni radom inspekcijskih službi

"Samo na republičkom nivou postoji 37 inspekcija, a za njihov rad vezano je oko 1.000 različitih zakona i propisa, od kojih se mnogi prepliću. Dodatni problem predstavlja činjenica da neki od inspektora ni ne poznaju sve propise", rekao je prof. dr Bogoljub Milosavljević, redovni profesor ustavnog i upravnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta Union i dodao: "Neophodno je sprovesti sveobuhvatnu reformu inspekcijskih službi, koje, gde je to moguće, treba ujediniti, a u nekim slučajevima i decentralizovati. Pored toga, u cilju smanjivanja korupcije u ovoj oblasti, potrebno je obrazovati posebno telo koje će kontrolisati rad inspektora". 

Građani nezadovoljni radom inspekcijskih službi

"U okviru kampanje planiramo da organizujemo izazove koji će direktno uključiti građane u reformu inspekcija, kroz takmičenje za predlog mobilne aplikacije ili veb platforme koje će doprineti poboljšanju rada inspekcijskih službi", rekao je predsednik fondacije Dokukino Darko Soković i dodao: "Želja nam je da na ovaj način aktivno uključimo građane u sam proces reformi inspekcijskog sistema". 

Građani nezadovoljni radom inspekcijskih službi

Centar za demokratiju sproveo je anonimno telefonsko istraživanje stavova građana u periodu od 11. avgusta do 5. septembra ove godine, prilikom čega je ispitano je više od 5.000 građana širom Srbije o njihovim stavovima o radu inspekcijskih službi. 

Građani nezadovoljni radom inspekcijskih službi

Građani nezadovoljni radom inspekcijskih službi

NAJAVA DOGAĐAJA