• autor/i: Autori: prof. dr Bogoljub Milosavljević, Nataša Nikolić

Građani za reformu inspekcija

Projekat: "Građani za reformu inspekcija – ka efikasnom sistemu inspekcija u Srbiji"

Fondacija "Centar za demokratiju" otpočela je početkom 2014. godine realizaciju projekta "Građani za reformu inspekcija – ka efikasnom sistemu inspekcija u Srbiji".

Potrebno nam je poštovanje vladavine prava, efikasna, odgovorna i transparentna javna administracija u skladu sa evropskim standardima. Želimo inspekcije koje pomažu građanima i štite naša prava. 

NAJAVA DOGAĐAJA