2014: "Građani za reformu inspekcija"

Fondacija "Centar za demokratiju" započela je u januaru 2014. godine realizaciju projekta "Građani za reformu inspekcija - ka efikasnom sistemu inspekcija u Srbiji".

Fondacija "Centar za demokratiju" započela je u januaru 2014. godine realizaciju projekta "Građani za reformu inspekcija - ka efikasnom sistemu inspekcija u Srbiji"

Otvoreni pristupni pregovori sa EU nameću reformu državne uprave kao jedan od prioriteta. U okviru reforme državne uprave posebno mesto zauzimaju inspekcijske službe s obzirom da primena velikog broja propisa jeste u njihovim rukama. Ovim projektom želimo da doprinesemo da građani i civilno društvo utiču na reformu javne uprave i, u okviru te reforme, na promenu sistema inspekcija u Srbiji. 

Aktivnosti koje ćemo sprovesti u narednih godinu dana obuhvataju seriju treninga za predstavnike organizacija civilnog društva iz cele Srbije u cilju njihovog osnaživanja za zagovaranje i nadgledanje nad procesom reforme inspekcija, istraživanje o stavovima/iskustvima građana u vezi sa inspekcijama, uključivanje šire javnosti kroz kampanju kao i putem inovativnih načina komunikacije.  Namera nam je da u javnosti ukažemo na potrebu reforme inspekcijskog sistema. 

Nastojimo da kreiramo preko potrebnu sinergiju za ovo važno pitanje, s obzirom da se ono jednako tiče građana, nezavisnih institucija, Vlade, Narodne skupštine i biznis sektora. 

Projekat sprovodimo u partnerstvu sa Fondacijom za nove komunikacije "Dokukino". 
http://www.dokukino.org/

Projekat je podržan od Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji u okviru projekta "Podrška civilnom društvu" koji finansira EU. 
http://www.europa.rs/

NAJAVA DOGAĐAJA