• 18. novembar 2014.
  • |  Beograd

Kraj programa "Građansko društvo za budućnost": Rezultati i novi planovi

Fondacija Centar za demokratiju dobila priznanje za uspešnu realizaciju projekta "Efikasnija uloga građana i civilnog društva u nadzoru i zaštiti radnih prava"

17 ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA OSNAŽENO DA POMOGNE BRŽE PRIKLJUČIVANJE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

Konferencija koju je Institut za održive zajednice organizovao 18. novembra 2014. u Mikser Hous-u, kojom je i zvanično okončan dvogodišnji program "Građansko društvo za budućnost", bila je prilika da se, ne samo predstave rezultati rada 17 partnerskih organizacija, već i da se definiše koliko je civilni sektor napredovao i sa kojim se izazovima još uvek nosi. 

Na značaj civilnog sektora u Srbiji osvrnula se direktorka misije USAID-a u Srbiji Aza El-Abd koja je tom prilikom izjavila: "Jako i aktivno civilno društvo je podjednako važno za evropsku Srbiju baš kao i mostovi, putevi, reforma pravosudnog sistema, razvoj tržišta ili privatnog sektora". 

Kraj programa Građansko društvo za budućnost: Rezultati i novi planovi

Tokom protekle dve godine Projekat "Civilno društvo za budućnost" je podržalo napore da se učesnice projekta osnaže za delotvorno javno zagovaranje pred državnim organima u oblastima koje su ključne za ispunjenje standarda EU i dalji razvoj demokratskog društva u Srbiji. 

Gostima su se obratili i Ričard Pejsner, predsednik Upravnog odbora Instituta za održive zajednice, Marina Savić, članica Upravnog odbora Foruma poslovnih lidera Srbije, kao i Biljana Dakić Đorđević, izvršna direktorka Trag Fondacije. 

Kraj programa Građansko društvo za budućnost: Rezultati i novi planovi

Projekat "Civilno društvo za budućnost" je promovisao i inicijative javnog zagovaranja na lokalnom nivou, osnaživanjem lokalnih organizacija da uspešno identifikuju i zastupaju potrebe i interese građana. Projekat će nastaviti da podržava održivost civilnog sektora i u narednom periodu i to nizom aktivnosti u oblasti filantropije za koje su tokom ovog projekta osposobljene organizacije civilnog društva u Srbiji. 

Glavna poruka, oko koje su se složili svi govornici, jeste da je ovih 17 organizacija danas spremno da bude ravnopravni učesnik u procesima jačanja evropske perspektive Srbije, pomogne bržem razvoju svih segmenata društva na temelju evropskih vrednosti i podeli svoje znanje i sa građanima i svim važnim društvenim akterima. 

Kraj programa Građansko društvo za budućnost: Rezultati i novi planovi

Fondacija Centar za demokratiju je ovom prilikom dobila priznanje za uspešnu realizaciju projekta "Efikasnija uloga građana i civilnog društva u nadzoru i zaštiti radnih prava" koji je deo višegodišnjih napora da se organizacije civilnog društva prepoznaju kao akter u oblasti rada i zapošljavanja. 

Fondacija Centar za demokratiju dobila priznanje za uspešnu realizaciju projekta Efikasnija uloga građana i civilnog društva u nadzoru i zaštiti radnih prava

www.iscserbia.org 

NAJAVA DOGAĐAJA