• 4. decembar 2014.
  • |  Beograd

Fondacija Centar za demokratiju obeležila 20 godina rada

Dragoljub Mićunović: Suština programa Centra za demokratiju je izgradnja dobrog društva

Fondacija Centar za demokratiju, jedna od prvih nevladinih organizacija u Srbiji, obeležila je na svečanosti u Beogradu 20 godina rada. 

Predsednik Upravnog odbora Fondacije Centar za demokratiju i jedan od njenih osnivača Dragoljub Mićunović izjavio je da je izgradnja dobrog društva suština programa Centra za demokratiju. 

"Prošli smo teška vremena u kojima je bilo bitno naći se na strani slobode i mira. Čini mi se da je Srbija danas zbunjena, kreće se po kružnom putu, ne nalazeći izlazak na pravi put", rekao je Mićunović. 

"Izlazak na pravi put znači traganje i put za dobro društvo u kome će se pojedinac osećati kao pripadnik zajednice, biti solidaran sa drugima, slobodan u mišljenju i govoru, siguran u zakone i bezbedan", kazao je Mićunović na svečanosti povodom 20 godina rada Fondacije. 

Fondacija Centar za demokratiju obeležila 20 godina rada

"To društvo", kako je naveo Mićunović, "neće doneti nikakav mesija, već sami moramo da ga izgradimo, ali moramo iskreno voleti demokratiju i ponekad ponešto za nju i žrtvovati". 

"Verujem da ova zemlja ima dovoljno demokratskih kapaciteta", kazao je Mićunović i dodao da kada neprijatelji dobrog, slobodnog i pravednog društva pomisle da su ga zatrli ili bar ućutkali, iz njegove dubine mora početi otpor, "možda se on nekima prvo učini kao šapat, ali onda postaje sve jači, kao borbena pesma". 

"Verujem u napredak civilnog društva i u nove jubileje Centra za demokratiju", poručio je Dragoljub Mićunović i dodao da upravo nevladine organizacije ispunjavaju deficit demokratije. 

Generalni sekretar Centra za demokratiju Nataša Vučković rekla je da je, kada je Centar osnovan, na građanskoj sceni Srbije bilo malo nevladinih organizacija, kao i da je mali broj NVO u Srbiji uspeo da opstane 20 godina. 

Fondacija Centar za demokratiju obeležila 20 godina rada

"Kad smo počinjali, ništa nismo znali o projektima, projektnom ciklusu, strateškom planiranju i drugim tehnikama koje smo u međuvremenu stekli, ali smo jasno znali koji su naši ciljevi. Borili smo se za demokratiju, slobodne i fer izbore, slobodu medija, stvarni politički pluralizam, mir i pomirenje u regionu, i za Srbiju u Evropskoj uniji", kazala je Vučković. 

Ona je naglasila da će u narednom periodu aktivnosti Centra za demokratiju biti grupisane u tri glavne programske celine – javni dijalog o reformama i praćenje efekata reformi u Srbiji, reforme institucija u procesu pridruživanja EU, i zaštita ekonomskih, socijalnih i radničkih prava. 

Nataša Vučković je poručila da je današnja svečanost prilika da se podsetimo ljudi koji su sarađivali sa Centrom za demokratiju, navodeći Vojina Dimitrijevića, Biljanu Kovačević Vučo, Jelenu Šantić, Živorada Kovačevića, Miljenka Deretu... 

Pored osnivača Centra za demokratiju, svečanosti su prisustvovali univerzitetski profesori, predstavnici civilnog sektora i brojni novinari. 

Fondacija Centar za demokratiju obeležila 20 godina rada

Fondacija Centar za demokratiju objavila je, povodom jubileja, publikaciju "20 godina Centra za demokratiju – Za demokratsko i solidarno društvo" i dokumentarni film o 20 godina rada Fondacije

Fondacija Centar za demokratiju je nevladina, nestranačka i neprofitna fondacija koja u Srbiji deluje od 1994. godine u oblasti obrazovanja za demokratiju, političke edukacije, unapređenju rada demokratskih institucija, promociji proevropskih politika, kao i praćenju ostvarivanja ekonomskih i socijalnih prava. Neki od najznačajnijih projekata Fondacije su Škola za politiku i civilno društvo Politeia, Demokratski politički forum i kampanja za dostojanstven rad "Crno na belo". 

Fondacija Centar za demokratiju obeležila 20 godina rada

Fondacija Centar za demokratiju obeležila 20 godina rada

Izvor: Tanjug, Beta, FoNet

NAJAVA DOGAĐAJA