• 12. decembar 2014.
  • |  Kraljevo

Održan trening za članove koalicije na projektu "Građani za reformu inspekcija"

U Kraljevu održana prva radionica za organizacije civilnog društva "Reforma inspekcijskog nadzora u Srbiji"

U okviru projekta "Građani za reformu inspekcija" koji sprovodi Fondacija Centar za demokratiju u partnerstvu sa Fondacijom Dokukino, 12. i 13. decembra 2014. godine u Kraljevu je održana prva radionica za organizacije civilnog društva pod nazivom "Reforma inspekcijskog nadzora u Srbiji"

Ovom prilikom su učesnicima radionice prenesena teorijska znanja o zakonodavnom okviru koji uređuje sistem inspekcija u Srbiji, kao i praktična znanja i uporedne prakse iz regiona i Evrope. Razgovarali smo i o evropskim standardima u lokalnim zajednicama sa osvrtom na inspekcije, njihovu ulogu i reputaciju na lokalnom nivou. Cilj je, takođe, bio da sa članovima projektne koalicije napravimo plan za predstojeće aktivnosti. 

Održan trening za članove koalicije na projektu Građani za refomu inspekcija

Učesnici radionice su bili predstavnici šest organizacija civilnog društva sa kojima ćemo aktivno sarađivati na projektu: Timočki klub, Resurs centar Majdanpek, Evropski pokret Kraljevo, Forca Požega, Artesa Kikinda, Zajedno zajedno Beograd

Učesnici su imali priliku da o navedenim tema razgovaraju sa prof. dr Bogoljubom Milosavljevićem, profesorom uporednog i ustavnog prava sa Univerziteta Union iz Beograda, prof. dr. Snežanom Đorđević, profesorkom lokalne samouprave sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, prof. dr Ksenijom Petovar, profesorkom u penziji Arhitektonskog i Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao i sa predstavnicima Centra za demokratiju Milošem Savićem i Natašom Nikolić

Održan trening za članove koalicije na projektu Građani za refomu inspekcija

Radionica u Kraljevu bila je prvi od tri treninga koji će biti organizovani u periodu decembar 2014. – februar 2015. sa ciljem osnaživanja lokalnih organizacija civilnog društva za zagovaranje procesa reformi inspekcijskog sistema u Srbiji. 

 

Održan trening za članove koalicije na projektu Građani za refomu inspekcija

Fondacija Centar za demokratiju

 

NAJAVA DOGAĐAJA