• 23. februar 2015.

Radionice "Građani za reformu inspekcija – koraci ka unapređenju inspekcijskog sistema"

Na radionicama će biti predstavljeni dosadašnji rezultati projekta i dalji koraci u cilju zagovaranja za što bolju reformu inspekcijskog nadzora

Članice koalicije na projektu "Građani za reformu inspekcija" Timočki klub, Resurs centar Majdanpek Evropski pokret Kraljevo, Forca Požega, Artesa Kikinda, Zajedno zajedno Beograd, u saradnji sa Fondacijom Centar za demokratiju, organizuju niz radionica pod nazivom "Građani za reformu inspekcija – koraci ka unapređenju inspekcijskog sistema"

Na radionicama će biti predstavljeni dosadašnji rezultati projekta i dalji koraci u cilju zagovaranja za što bolju reformu inspekcijskog nadzora u Republici Srbiji. Namera nam je da u krugu najznačajnijih sagovornika razgovaramo o izazovima koje pred nas donosi novi zakonski okvir, o koordinaciji i poboljšanju nadzora, podizanju svesti o važnoj ulozi inspekcija kako za građane, tako i za privredu i državu.  

Cilj ovog procesa je izrada preporuka koje bi, pored konkretnih smernica, doprinele stvaranju pozitivne klime za izmenu inspekcijskog sistema. Finalni rezultati i preporuke biće objavljene i predstavljene donosiocima odluka i svim zainteresovanim stranama. 

Radionice će biti održane: 

  • Zajedno Zajedno Beograd: ponedeljak, 23. februar 2015. 
  • Artesa Kikinda: utorak, 24. februar 2015. 
  • Timočki klub Knjaževac: sreda, 25. februar 2015. 
  • Evropski pokret Kraljevo: četvrtak, 26. februar 2015. 
  • Resurs centar Majdanpek: petak, 27. februar 2015. 
  • Forca Požega: sreda, 4. mart 2015. 

Ovim projektom želimo da doprinesemo da građani i civilno društvo utiču na reformu javne uprave i, u okviru te reforme, na promenu sistema inspekcija u Srbiji. Građani su, kroz različite svoje uloge, kao zaposleni, kao poslodavci, zainteresovani da inspekcije budu profesionalne, efikasne i da rade na transparentan način kako bi se ostvarila vladavina prava, borba protiv korupcije, jednaki uslovi za poslovanje i socio-ekonomski razvoj. 

Namera nam je da u javnosti ukažemo na potrebu reforme inspekcijskog sistema, da građane i organizacije civilnog društva uključimo u raspravu o ovom važnom pitanju tako što će ukazati na probleme s kojima se suočavaju. 

Fondacija Centar za demokratiju započela je u januaru 2014. godine sprovođenje projekta pod nazivom "Građani za reformu inspekcija – ka efikasnijem inspeksijskom sistemu" koji finansira Evropska unija u sklopu programa Podrške civilnom društvu u Republici Srbiji. 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA