• 5. mart 2015.

"Građani za reformu inspekcija" – održane radionice u 6 gradova

U Beogradu, Novom Sadu, Kraljevu, Knjaževcu, Majdanpeku i Požegi održane radionice "Građani za reformu inspekcija – koraci ka unapređenju inspekcijskog sistema"

U proteklih deset dana u Beogradu, Novom Sadu, Kraljevu, Knjaževcu, Majdanpeku i Požegi održane su radionice "Građani za reformu inspekcija – koraci ka unapređenju inspekcijskog sistema" sa predstavnicima inspekcija, lokalnih samouprava, medija, biznisa i civilnog sektora. 

Na radionicama su predstavljeni dosadašnji rezultati projekta "Građani za reformu inspekcija" i preostale aktivnosti koje nas očekuju u martu i aprilu. 

Namera je bila da u krugu najznačajnijih sagovornika razgovaramo o izazovima koje pred nas donosi novi zakonski okvir, o koordinaciji i poboljšanju nadzora, podizanju svesti o važnoj ulozi inspekcija kako za građane, tako i za privredu i državu. 

Domaćini ovih događaja bile su organizacije članice koalicije na projektu:  Timočki klub, Resurs centar MajdanpekEvropski pokret Kraljevo, Forca Požega, Artesa Kikinda, Zajedno zajedno Beograd

Cilj ovog procesa je da na osnovu zaključaka sa radionica iz različitih delova Srbije izradimo preporuke koje bi, pored konkretnih smernica, doprinele stvaranju pozitivne klime za novi način funkcionisanja inspekcijskog sistema. Finalni rezultati i preporuke biće objavljene i predstavljene donosiocima odluka i svim zainteresovanim stranama i biće dostupni na našim internet stranicama. 

Fondacija Centar za demokratiju započela je u januaru 2014. godine sprovođenje projekta pod nazivom "Građani za reformu inspekcija – ka efikasnijem inspeksijskom sistemu" koji finansira Evropska unija u sklopu programa Podrške civilnom društvu u Republici Srbiji. 

Fondacija Centar za demokratiju

Radionice Građani za reformu inspekcija – koraci ka unapređenju inspekcijskog sistema

Radionice Građani za reformu inspekcija – koraci ka unapređenju inspekcijskog sistema

Radionice Građani za reformu inspekcija – koraci ka unapređenju inspekcijskog sistema

Radionice Građani za reformu inspekcija – koraci ka unapređenju inspekcijskog sistema

Radionice Građani za reformu inspekcija – koraci ka unapređenju inspekcijskog sistema

Radionice Građani za reformu inspekcija – koraci ka unapređenju inspekcijskog sistema

Radionice Građani za reformu inspekcija – koraci ka unapređenju inspekcijskog sistema

Radionice "Građani za reformu inspekcija – koraci ka unapređenju inspekcijskog sistema" sa predstavnicima inspekcija, lokalnih samouprava, medija, biznisa i civilnog sektora

NAJAVA DOGAĐAJA