• 17. april 2015.

Pokrenut podsajt Inspektorata za rad: Preporuka Fondacije Centar za demokratiju

Prema preporuci Fondacije Centar za demokratiju u okviru sajta Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja pokrenut je podsjat Inspektorata za rad

U okviru sajta Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja pokrenut je podsjat Inspektorata za rad na adresi inspektoratrada.minrzs.gov.rs

Fondacija Centar za demokratiju se u prethodnih godinu dana zalagala za uspostavljanje zasebne internet stranice Inspektorata za rad. U predlogu praktične politike "Srbija bez rada na crno – unapređenje uloge inspekcija rada u suzbijanju neformalne zaposlenosti" jedna od glavnih preporuka odnosila se na uspostavljanje zasebne internet stranice Inspektorata za rad. Predlog praktične politike napisan je u okviru projekta "Efikasnja uloga Inspekcija rada u suzbijanju rada na crno" podržan od strane Solidar Suisse – Kancelarije u Srbiji. 

Fondacija Centar za demokratiju će u okviru projekta "Smanjenje rada na crno kroz umrežavanje institucija i transparentniji rad inspekcije rada" nastaviti da podržava aktivnosti Inspektorata za rad usmerene na povećanje transparentnosti i efikasnosti njegovog delovanja. Centar će se, takođe, i dalje zalagati za doprinos smanjenju rada na crno kroz uspostavljanje informacionog sistema kojem će imati pristup Inspektorat za rad, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, prekršajni sudovi, druge inspekcije, Agencija za privredne registre i Ministarstvo unutrašnjih poslova. 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA