• 18. maj 2015.

"Stavovi građana i stručnjaka o alternativnim sankcijama i restorativnoj pravdi"

Predstavljanje rezultata istraživanja stavova građana i stručnjaka o alternativnim sankcijama i restorativnoj pravdi...

Fondacija Centar za demokratiju u saradnji sa Viktimološkim društvom Srbije tokom maja organizuje seriju okruglih stolova u Leskovcu, Nišu, Kragujevcu i Zrenjaninu

Ovim putem biće predstavljeni rezultati istraživanja stavova građana i stručnjaka o alternativnim sankcijama i restorativnoj pravdi, koje je sprovedeno od novembra 2014. do januara 2015. godine u Beogradu, Kragujevcu, Nišu, Zrenjaninu, Leskovcu, Požarevcu i Novom Sadu

Da bismo ispitali spremnost društva za doslednu primenu alternativnih sankcija i mera restorativne pravde, istražili smo stavove građana i stručnjaka o alternativnim sankcijama i restorativnoj pravdi, uključujući sudove, javna tužilaštva, policijske, centre za socijalni rad, kazneno-popravne zavode, Zaštitnika građana RS i Pokrajinskog ombudsmana i strukovna udruženja i organizacije civilnog društva koje rade na primeni alternativnih načina rešavanja sukoba, posebno medijacije. Samom istraživanju je prethodila analiza pravnog i instituconalnog okvira RS za primenu alternativnih sankcija i restorativne pravde i dosadašnjih istraživanja na ovu temu. 

Nakon prezentacije rezultata biće održana diskusija sa predstavnicima najrelevantnijih institucija, a cilj ovog procesa je izrada predloga praktične politike koji će biti formulisani u cilju poboljšanja sistema alternativnih sankcija u Srbiji, i upućeni donosiocima odluka na nacionalnom nivou. 

Smatramo da će se na ovaj način doprineti većoj podršci za reformu sistema krvičnog pravosuđa i za poboljšanje implementacije alternativnih sankcija. 

Raspored održavanja okruglih stolova: 

  • Kragujevac, 18. maja 2015. 
  • Zrenjanin, 20. maja 2015. 
  • Niš, 26. maja 2015. 
  • Leskovac, 28. maja 2015. 

Projekat "Promocija alternativnih krivičnih sankcija i mera restorativne pravde" koji je podržan od strane Evropske unije i deo je programa "Evropski instrumenti za demokratiju i ljudska prava", Fondacija Centar za demokratiju u saradnji sa Viktimološkim društvom Srbije sprovodi od juna 2014. godine. 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA